Gaia Calling (18-22 มี.ค.)

Gaia Calling

18 – 22 มีนาคม 2562

NextGENOA Networking Conference: 24 – 26 มี.ค.

ฟื้นฟูตัวเราและโลกด้วยวิธีแบบองค์รวม

การรวมตัวเพื่อเยียวยาตัวเราและโลกใบนี้ไปพร้อมๆกัน

ที่มาของกิจกรรม Gaia Calling ?

 

 • เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความทุกข์และความเจ็บปวดของโลกใบนี้ และร่วมเฉลิมฉลองความแข็งแกร่งและศักยภาพที่โลกมี รวมถึงความสามารถที่จะรักษาตัวเอง ฟื้นฟู และวิวัฒนาการของโลก
 • เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าในขณะที่เรากำลังสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเอง โลกของเราก็กำลังเรียนรู้เช่นกัน การรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของโลกใบนี้จะทำให้เรามีพลังมากขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้เราขุดหาคุณสมบัติดีๆในตัวเรา ได้พลังงานดีๆ สำหรับการเดินทางต่อสู้เพื่อโลก กิจกรรมห้าวันนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงต่อโลกใบนี้ และร่วมค้นหาคุณสมบัติพิเศษในตัวเราเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกของเรา

         “การรวมตัวของกลุ่มคนที่สัมผัสถึงการเรียกร้องของโลก

                        และต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง

                         เพื่อการเยียวยาตัวเองและโลกใบนี้

เรื่องราวของเรา

ในยุคของการเปลี่ยนผ่าน หลายๆคนคงได้ยินเสียงของโลกที่กำลังร้องไห้อยู่ จากการสูญสลายของความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การบุกรุกของมนุษย์ และวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา นี่คือยุคของ GEN ผู้พิทักษ์โลก (Earth warriors) ที่ตั้งใจอยากรักษาโลกของเรา กลุ่มคนนี้คือกลุ่มคนที่ที่ตระหนักรู้ถึงสถาณการณ์ปัจจุบัน และต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของพวกเขา คือกลุ่มคนที่ต้องการการลงมือทำ และคือกลุ่มคนที่สร้างความสมานฉันท์ให้กับผู้คนรอบข้าง Gaia Calling ได้จัดขึ้นเพื่อกลุ่มคนเหล่านี้ แม้ว่าเส้นทางการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะยาวนาน แต่ถ้าเราร่วมมือกัน เราจะแข็งแกร่งขึ้น มีปัญญามาขึ้น มีความสุขขึ้น และ มีความมุ่งมั่นมากกว่าทุกครั้ง เพื่อตอบสนองการเรียกร้องของโลกใบนี้

 

วันที่จัดกิจกรรม 18-26 มีนาคม 2562

18-22 มีนาคม    Gaia Calling Gathering

23 มีนาคม       วันพักผ่อน

24-26 มีนาคม    การประชุมและสร้างเครือข่าย NextGENOA

 

ประวัติ NextGENOA

พวกเราคือใคร?

 • NextGENOA คือเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ในทวีปเอเชียและโอเชียเนียที่รักษ์โลก ร่วมใช้ชีวิตและส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน รวมไปถึงคุณค่าของ Ecovillage ที่อยู่ในทวีปโอเชียเนีย และเอเชีย และในอนาคตเราก็จะแผ่ขยายไปยังทวีปอื่นๆอีกด้วย
 • NextGENOA คือเครือข่ายระดับภูมิภาคของ กลุ่มNextGEN ซึ่งเป็นระดับประเทศหรือระดับชุมชน เช่น NextGEN Srilanka, NextGEN Korea, NextGEN China และ NextGEN Thailand.
 • เรายังเป็นสมาชิกของ GENOA และ NextGEN network ซึ่งอยู่ภายใต้ชุมชนที่ใหญ่ขึ้นไปอีก หรือ GEN (Global Ecovillage Network)

หมายเหตุ: กิจกรรมตั้งแต่ 18-26 มี.ค. เปิดให้ผู้เข้าร่วมทุกท่าน หรือ ท่านอาจจะเลือกเข้าร่วมเพียงแค่ Gaia Calling Gathering (18-22 มี.ค.) ก็ได้เช่นกัน

 

หลังจาก Gaia Calling เราจะมี workshop ที่น่าสนใจ เปิดให้ผู้เข้าร่วม:

1. Thai Permaculture Convergence (28-31 มี.ค.)

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ Thai Permaculture Convergence ได้ทาง : https://www.thailandpermacultureconvergence.org/

 2. Permaculture Design Course (31มี.ค.-18 เม.ย.) 

หลักสูตรการออกแบบเพอร์มาคัลเจอร์ 17 วัน สอนเป็นภาษาอังกฤษ

ติดตามรายละเอียดได้ทาง   https://gaiaschoolasia.com/permaculturepdc2019/

 

สถานที่

อาศรมธรรมชาติ คือ โครงการพัฒนาชุมชนนานาชาติที่ตั้งอยู่บนที่ดิน 6 ไร่ โดยใช้หลักการของระบบนิเวศวิทยาเชิงลึก เพอร์มาคัลเชอร์ และ การออกแบบวิถีชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อาศรมธรรมชาติ คือ ฐานที่สำคัญของ Gaia School Asia ซึ่งตั้งอยู่ที่ชายแดนระหว่างหนองคายและอุบลราชธานี เราจะส่งรายละเอียดการเดินทางจากกรุงเทพไปยังอาศรมธรรมชาติให้ทุกท่านเร็วๆนี้

ผู้เข้าร่วม

เยาวชนและคนหนุ่มสาว (อายุต่ำกว่า 35 ปีโดยประมาณ) อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย และ โอเชี่ยเนีย ที่สนใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนความยั่งยืน

กิจกรรม

ฐานหัว

การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการรวมตัว ผ่านการนำเสนอ บทสนทนา การแบ่งปันประสบการ์ณ พื้นที่เปิด และอื่นๆอีกมากมาย

ช่วงของ speakers ที่มีชื่อเสียง อาทิ เช่น คุณโจนจันได และ คุณอ้อม สุนิสา และช่วงการแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อของ สังคม เศรษฐกิจ และ ระบบนิเวศ

ฐานใจ

เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่เรากับโลก ผู้อื่น และตัวเราให้ลึกยิ่งขึ้น เพื่อแสดงความขอบคุณ ความกตัญญู และ เฉลิมฉลองความรักที่มีต่อโลกผ่าน ดนตรี ศิลปะ พิธีการ และ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ฐานกาย

เป็นพื้นที่สำหรับการใช้ศักยภาพของตัวเอง เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามเพื่อฟื้นฟูผืนแผ่นดินนี้ ความรักและความสุขจะในการทำงานด้วยกันจะช่วยเพิ่มให้ความสัมพันธ์ต่อตัวเราและผู้อื่นมากขึ้น

Gaia Calling คือ พื้นที่เปิด ที่ให้ทุกคนได้เป็นตัวเอง และ ร่วมสร้างสรรค์ไอเดีย ความรู้ และทักษะต่างๆที่แต่ละคนมี เพื่อ เรียนรู้และเติบโตด้วยกัน กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม โดยการสร้างความสมดุลระหว่างฐานหัว ฐานใจ และ ฐานกาย กิจกรรมห้าวันนี้จะตั้งอยู่บนหลัก mandala of four dimensions of sustainability โดย GEN ซึ่งประกอบไปด้วยมุมมองของสังคม เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม

กำหนดการเบื้องต้น

วันที่ 1 18/03/19:

 • ช่วงเช้า: เดินทางมาถึงอาศรมธรรมชาติ
 • ช่วงบ่าย: ปฐมนิเทศ, ทำความรู้จักอาศรมธรรมชาติ
 • ช่วงเย็น: พิธีเปิด

วันที่ 2 19/03/19 : มิติทางด้านสังคม

 • รับฟังบรรยายจาก Keynote Speakers ร่วมถกเสวนา และพูดคุย ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคม

 • ช่วงสร้างเครือข่าย Networking
 • Workshop, กิจกรรมผ่านการลงมือทำ
 • พิธีเฉลิมฉลอง

วันที่ 3 20/03/19: มิติทางด้านเศรษฐกิจ

 • รับฟังบรรยายจาก Keynote Speakers ร่วมถกเสวนา และพูดคุย ในด้านเศรษฐกิจ และกิจกรรม แลกเปลี่ยนของใช้และของขวัญ
 • ตลาดชุมชน
 • เกมสันทนาการ

วันที่ 4 21/03/19: มิติทางด้านระบบนิเวศ

 • รับฟังบรรยายจาก Keynote Speakers ร่วมถกเสวนา และพูดคุย ในด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศเชิงลึก
 • กิจกรรมผ่านการลงมือทำ
 • Night of Gaia

วันที่ 5 22/03/19: ระบบโดยรวม (Whole System)

 • เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม, การเฉลิมฉลอง และ การคิดเชิงระบบโดยรวม (whole system thinking)
 • กิจกรรมปิดวง
 • งานเลี้ยงส่งท้าย 

23/03/19

วันพักผ่อน

24 – 26/03/19

 • NextGENOA Networking conference
 • พิธีเฉลิมฉลอง

*หมายเหตุ สำหรับตารางกิจกรรมโดยละเอียด จะส่งให้ผู้เข้าร่วมก่อนวันงาน

วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครผ่านทาง : https://goo.gl/forms/0u2OP5Q6jmBGinRD2

รายละเอียดค่าเข้าร่วมโครงการ และ ค่าที่พัก

 • ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Gaia Calling: 2500 บาท รวมค่าอาหารมังสวิรัติ และ หอพักรวม 5 วัน (18-22 มี.ค.) รวมถึงค่าเดินทางของอาจารย์จากทั่วโลกที่จะเดินทางมาบรรยายในวันงาน ทางเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านนำเต้นท์ของตัวเองมาด้วย

หอพักรวมของอาศรมธรรมชาติ

 • หากผู้เข้าร่วมต้องการห้องนอกใหญ่สำหรับ 3 ท่าน (มีจำนวนจำกัด) ท่านสามารถแจ้งทางเราก่อนล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (350บาท/ห้อง/วัน)

ห้องนอนใหญ่สำหรับ 3 ท่าน

 • หากท่านประสงค์จะนอนห้องนอนเดี่ยว (มีจำนวนจำกัด) ท่านสามารถแจ้งทางเราก่อนล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (300บาท/ห้อง/วัน)

ห้องนอนเดี่ยว

 • เนื่องจากอาศรมธรรมชาติยังอยู่ในช่วงของการพัฒนา อุปกรณ์และเครื่องใช้อาจไม่ได้หวือหวามากนัก และเรายังเน้นความเรียบง่าย และ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตอนนี้เรากำลังมีโครงการสร้างห้องน้ำแบบแห้ง แต่ปัจจุบันเรามีห้องน้ำแบบปุ๋ยหมัก (vermicomposting water toilet) 

NextGENOA networking conference 23-26 มี.ค.

 • ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม:  350บาท/วัน/คน

ช่องทางการชำระเงิน

1.โอนเงินผ่านธนาคาร

โอนเงิน 2500 บาท มาได้ทาง

บัญชีชื่อ สุนิสา จำวิเศษ ดีเตอร์ส ธ.กสิกรไทย

เลขที่บัญชี 171-2-64450-4

กรุณาส่งใบเสร็จ/หลักฐานการโอนเงินที่ nextgenoa@gmail.com และนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ท่านเดินทางมาถึง

2.Eventbrite:

เข้าไปที่ลิ้งค์ด้านล่างและกดจองตั๋วเผื่อชำระเงิน

https://www.eventbrite.com/e/gaia-calling-tickets-56225750734?aff=ehomecard

*หมายเหตุ: โปรดเก็บภาพหลักฐานการจองตั๋วไว้ในโทรศัพท์ของท่าน เพื่อแสดงให้ทางเจ้าหน้าที่ในวันที่ท่านเดินทางมาถึง ใช้ Paypal หรือ บัตรเครดิตในการชำระเงิน Eventbrite จะเก็บค่าดำเนินการจากการจองตั๋ว

3. ช่องทางอื่นๆ

หากท่านประสงค์ที่จะชำระเงินผ่านทางช่องทางอื่นๆ โปรดติดต่อ nextgenoa@gmail.com

ช่องทางการติดต่อ

NextGENOA
            Email: nextgenoa@gmail.com

Gaia Ashram อาศรมธรรมชาติ

                        ติดต่อ: คุณอ้อม และ คุณทอม

                         เบอร์โทร: 080 579 1006

                         ที่อยู่: อาศรมธรรมชาติ 149 บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ อุดรธานี 41150