Gaia Calling (18-22 มี.ค.)

Gaia Calling18 – 22 มีนาคม 2562NextGENOA Networking Conference: 24 – 26 มี.ค.ฟื้นฟูตัวเราและโลกด้วยวิธีแบบองค์รวมการรวมตัวเพื่อเยียวยาตัวเราและโลกใบนี้ไปพร้อมๆกัน ที่มาของกิจกรรม Gaia Calling ? เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความทุกข์และความเจ็บปวดของโลกใบนี้ และร่วมเฉลิมฉลองความแข็งแกร่งและศักยภาพที่โลกมี รวมถึงความสามารถที่จะรักษาตัวเอง ฟื้นฟู และวิวัฒนาการของโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าในขณะที่เรากำลังสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเอง โลกของเราก็กำลังเรียนรู้เช่นกัน การรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของโลกใบนี้จะทำให้เรามีพลังมากขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้เราขุดหาคุณสมบัติดีๆในตัวเรา ได้พลังงานดีๆ สำหรับการเดินทางต่อสู้เพื่อโลก กิจกรรมห้าวันนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงต่อโลกใบนี้ และร่วมค้นหาคุณสมบัติพิเศษในตัวเราเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกของเรา         “การรวมตัวของกลุ่มคนที่สัมผัสถึงการเรียกร้องของโลก                        และต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง”                         เพื่อการเยียวยาตัวเองและโลกใบนี้เรื่องราวของเราในยุคของการเปลี่ยนผ่าน หลายๆคนคงได้ยินเสียงของโลกที่กำลังร้องไห้อยู่ … Continue reading Gaia Calling (18-22 มี.ค.)