เรียนทำบ้านดินในหนึ่งวัน

อาศรมธรรมชาติ(ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ บ้านดิน) เป็นศูนย์เรียนรู้สู่วิถีธรรมชาติที่เผยแพร่วิถีและแนวทางต่างๆ ในการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อการใช้ชีวิตทางเลือกที่เรียบง่าย ยั่งยืน ใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งเราได้นำเสนอและเผยแพร่มาอย่างต่อเนื่อง การสร้างบ้านดิน เป็นอีกหนึ่งด้านที่เราได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์มานับตั้งแต่ต้น โดยเราได้สร้างบ้านดินบนผืนดินของเรารวมทั้งสิ้นเจ็ดหลังด้วยกัน(ณ เวลาปัจจุบัน) ซึ่งสร้างด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป ทั้งการสร้างบ้านดินด้วยอิฐดินดิบ การสร้างบ้านดินด้วยกระสอบดินหรือ Earthbag การสร้างบ้านดินด้วยเทคนิคค็อบ การสร้างบ้านดินด้วยโครงและฟางคลุกดิน(Wattle & Daub)

ผู้มาเยี่ยมชมหรือมาศึกษาดูงานบ้านดิน แม้เพียงวันเดียวก็จะเห็นภาพรวมของการสร้างบ้านดินจากตัวอย่างที่เราได้สร้างไว้แล้ว นอกจากนั้นเราได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนมกราคม 2564 เพื่อเผยแพ่ความรู้และประสบการณ์การสร้างบ้านดินขั้นตอนต่างๆ โดยแต่ละเสาร์จะมีการเรียนรู้การทำบ้านดินในขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป ท่านสามารถดูหัวข้อเรียนรู้ในแต่ละวันเสาร์ตามตารางด้านล่างนี้

  • Earthen Building Workshop

การเรียนรู้ของเรามีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

กิจกรรมเริ่มและสิ้นสุดเวลาเท่าไร อย่างไร?

This image has an empty alt attribute; its file name is Daily-Schedule-for-Saturday-program2-1024x576.jpg

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

450 บาท รวมอาหารกลางวัน อุปกร์ และค่าดำเนินกิจกรรม ไม่รวมค่าที่พัก

กิจกรรมเรียนรู้ในหนึ่งวันนี้ไม่จำเป็นต้องค้างคืน แต่หากท่านประสงค์จะค้างคืนท่านสามารถพักค้างคืนได้ใน กายาบ้านดินฟาร์มสเตย์ของเราเพียงคืนละ 450 บาท รวมอาหารสามมื้อ ท่านสามารถโทรจองกับเราได้ที่ 0805791006 หรือไลน์ : ศูนย์เรียนรู้บ้านดิน หรือ หรือกรอกใบจองได้ในลิ้งค์นี้ กายาบ้านดินฟาร์มสเตย์

  • Earthen Building Natural plaster and paint

การเดินทาง

ท่านสามารถ เดินทางด้วยรถโดยสาร หรือรถยนต์ส่วนตัวดังนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is การเดินทาง-how-to-get-here1-1-1024x1024.jpg

การสมัครและลงทะเบียน

กรอกใบสมัคร Register Now! เพื่อจองการเข้าร่วมเรียนรู้การทำบ้านดิน ในกิจกรรมเรียนรู้บ้านดินในหนึ่งวันทุกวันเสาร์ จากนั้นโอนเงินค่าธรรมเนียม และแนบหลักฐานการโอนทางช่องทางใดก็ได้ จึงถึงว่าการจองการเข้าร่วมสำเร็จเรียบร้อย

  • Facebook page Messenger : ‘Gaia Ashram อาศรมธรรมชาติ’
  • WhatsApp : (+66)(0)805791006
  • email : gaiaschoolasia@gmail.com