คืนสู่ชีวิตและธรรมชาติ…ออกแบบผืนดินและวิถีชีวิต

คืนสู่ชีวิตและธรรมชาติ

ออกแบบผืนดิน วิถีชีวิต และชุมชน

Permaculture & Ecovillage Design

๔ – ๘ มี.ค. ๒๕๖๒

 

 

การมีผืนดินและมีพื้นที่ให้เราออกแบบวาดฝันของเราลงไปนั้นเป็นเรื่องพิเศษ ไม่ใช่ทุกคนมีพื้นที่และผืนดินในครอบครอง ในขณะเดียวกัน การมีผืนดินในครอบครองก็เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญประการหนึ่ง เพราะผืนดินเป็นแหล่งกำเนิดแห่งชีวิต เป็นส่วนสำคัญของระบบธรรมชาติ

ในปัจจุบันพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพค่อยๆ หายไปจากผืนดินซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบชีวิตโดยรวม การออกแบบผืนดินเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นในการใช้ชีวิตของเราและเอื้อต่อการดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความยั่งยืนของระบบชีวิตโดยรวมนั้น เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่เป็นไปได้

ห้าวันนี้เป็นการเรียนรู้แนวทางในการออกแบบผืนดิน ออกแบบพื้นที่รอบบ้าน พื้นที่สวน โดยเรียนรู้หลักการออกแบบจากหลักการ Permaculture ซึ่งเป็นระบบการออกแบบผืนดิน ระบบฟาร์มที่พลังงานและทรัพยากรหมุนเวียนอยู่ภายในระบบ เป็นระบบการออกแบบที่สอดคล้องกับระบบของธรรมชาติ

นอกจากนี้ก็จะรวมถึงการออกแบบ ตามหลักการและแนวทางออกแบบ Ecovillage Design ซึ่งเป็นการออกแบบวิถีชีวิตยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวมในสี่มิติคือ มิติทางนิเวศ(Ecology) มิติทางสังคมและความสัมพันธ์(Social) มิติทางเศรษฐกิจ(Economic) มิติด้านจิตวิญญาณและโลกทัศน์(Worldview) เป็นการเรียนรู้หลักการออกแบบที่สอดคล้องกับวิถีของธรรมชาติและเป็นการออกแบบเพื่อให้เรากลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เพื่อให้วิถีชีวิตของเราส่งผลกระทบต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุด รวมถึงเอื้อต่อการฟื้นคืนและสร้างสมดุลในธรรมชาติได้อีกด้วย

หลักการในการออกแบบต่างๆ นั้นสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งการออกแบบผืนดิน การออกแบบวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นบริบทในเมือง หรือชนบท หรือการออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเล็กๆ

คนที่มีผืนดิน หรือมีพื้นที่ ไม่ว่าจะในเมืองหรือชนบท สามารถนำแนวคิดและความฝันของตัวเองมาทดลองออกแบบในระหว่างคอร์สอบรมนี้ได้ จะมีโอกาสได้รับแนวคิด แรงบันดาลใจจากเพื่อนๆในการออกแบบด้วย

 

กำหนดการกิจกรรม

วันที่ ๔ มีนาคม เดินทางมาถึงอาศรมธรรมชาติในช่วงเช้า(หากต้องการมาถึงก่อนวันที่ ๔ กรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ)

๔ มี.ค. เวลา ๑๒.๓๐ น. : ทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

๔ มี.ค. เวลา ๑๔. ๓๐ – ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมเรียนรู้

๕ มี.ค. กิจกรรมเรียนรู้เต็มวัน

๖.มี.ค. กิกรรมเรียนรู้เต็มวัน

๗.มี.ค. กิจกรรมเรียนรู้เต็มวัน

๘. มี.ค. กิจกรรมเรียนรู้เต็มวัน เลิกกิจกรรมเวลา ๑๗.๐๐ น.

 

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

3700 บาท รวมค่าอาหาร ที่พัก(หอพักรวม) และค่าจัดกิจกรรม

หากต้องการพักห้องพักเดี่ยวสำหรับหนึ่งคนจ่ายค่าที่พักเพิ่ม 1200 บาท(4 คืน)

หากต้องการพักห้องพักคู่ซึ่งพักได้ 2-3 คน จ่ายค่าที่พักเพิ่ม 1400 บาท (4 คืน)

ห้องพักเหล่านี้มีจำนวนจำกัด กรุณาแจ้งจองล่วงหน้าค่ะ

 

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

โอนเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บัญชีชื่อ สุนิสา จำวิเศษ ดีเตอร์ส ธ.กสิกรไทย

เลขที่บัญชี 171-2-64450-4

แนบสลิปหลักฐานการโอนเงิน และ กรอกใบสมัครที่ https://goo.gl/forms/agGS3iuEhkaix6Zl1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080 579 1006

 

ครูผู้สอนและจัดกระบวนการเรียนรู้: พี่อ้อม สุนิสา จำวิเศษ ดีเตอร์ส

ประวัติ: พี่อ้อมเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากว่าสิบปีโดยได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มต่างๆ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี สเปน

พี่อ้อมมีความถนัดในการสอนคือนิเวศวิทยาแนวลึก (Deep Ecology) การออกแบบวิถีชีวิตชุมชนยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวม (Ecovillage Design Education) และการฝึกกระบวนกร (Training of Trainer) พี่อ้อมใช้กระบวนการศึกษาเหล่านี้ในการจัดตั้งเครือข่ายคนรุ่นใหม่แห่งเอเชีย NextGEN Asia ร่วมกับสามีและครอบครัว ตั้งศูนย์การเรียนรู้อาศรมธรรมชาติ หรือ ชุมชนนานาชาติ ที่มีจิตอาสามากมายจากทั่วโลกมาอาศัยอยู่ร่วมกันเพื่อเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ

 

อาศรมธรรมชาติ Gaia Ashram จ.หนองคาย
วิธีการเดินทาง: https://gaiaschoolasia.com/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87/