สร้างบ้านดินและบ้านอีโค่ (22-27 พ.ค. 62)

 

คอร์สสร้างบ้านดินและบ้านอีโค่

Earthen Building

22-27 พ.ค. 62

บ้านดิน กล่าวง่ายๆ คือ บ้านที่ใช้ดินเป็นวัสดุหลักๆ ในการก่อสร้าง ซึ่งมีเทคนิควิธีการก่อสร้างหลายรูปแบบ มีทั้งแบบก่อสร้างด้วยอิฐดินดิบ ซึ่งต้องทำอิฐขึ้นมาก่อน และการก่อสร้างโดยไม่ใช้อิฐ ซึ่งก็มีอีกหลายแบบเช่นกัน  

Image may contain: tree, plant, house, sky and outdoor

บ้านดินกำลังเป็นที่นิยมของหลายกลุ่มคนด้วยหลายเหตุผลด้วยกัน มีทั้งเหตุผลทางจิตใจ คือ หลายคนอยากสร้างบ้านเอง รู้สึกอยากออกแบบและสร้างบ้านของตนเอง ให้ถูกใจตนเองที่สุด ซึ่งการสร้างบ้านดินนี้ทำได้ง่าย ใครๆ ก็ทำได้ อาจจะเพียงหาช่างที่ชำนาญมาช่วยทำส่วนที่มันซับซ้อนหน่อย เช่น หลังคา หรืออยากจะเรียนรู้ที่จะทำเองทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้

Image may contain: indoor

เหตุผลทางใจอีกประการหนึ่งคือเราได้สัมผัสดิน น้ำ โคลน วัสดุธรรมชาติอื่นๆ ระหว่างการสร้างบ้านดิน ซึ่งไปๆ มา ก็ทำให้เรากลายเป็นคน “ติดดิน” ไปเลย กล่าวคือเรารู้สึกได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ มันก็ช่วยทำให้จิตใจของเราเกิดความสงบสบาย และเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติซึ่งส่งผลต่อการเยียวยาจิตใจได้

เหตุผลอื่นๆ ในการสร้างบ้านดินก็คือ วัสดุหาได้ง่าย(ถ้าที่ๆจะก่อสร้างไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองที่แออัด) เราจะทำแบบง่ายๆ หรือจะทำแบบหรูหราก็ได้ จะทำแบบงบประมาณจำกัด หรือจะทำแบบงบเยอะๆ ก็ได้ ทำให้สวยได้เหมือนกัน

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ คอร์สสร้างบ้านดินที่อาศรมธรรมชาติจึงออกแบบให้คนเรียนได้เรียนรู้ทั้งการออกแบบ ให้สนุกกับการออกแบบบ้านตามจินตนาการและความชอบของตนเอง ฝึกออกแบบกระทั่งให้ได้แบบที่ถูกใจ ซึ่งการออกแบบนี้ ไม่เพียงออกแบบบ้านให้ถูกใจเราเท่านั้น แต่ออกแบบให้ถูกกับสภาพแวดล้อมรอบๆ บ้านและที่สำคัญ ออกแบบให้บ้านดินกลายเป็นบ้านอีโค่(Eco House) ให้มากที่สุด คือไม่เพียงบ้านใช้วัสดุธรรมชาติในการสร้างและใช้พลังงานให้น้อยที่สุดในการสร้าง หากแต่รวมถึงให้บ้านเป็นส่วนหนึ่งของระบบหมุนเวียนในระบบนิเวศ คือบ้านสามารถลดการใช้พลังงาน หรือผลิตพลังงานเองได้ หรือจัดการของเสียภายในบ้านให้กลับไปหมุนเวียนอยู่ในระบบนิเวศได้อีกด้วย การออกแบบบ้าน จึงหมายรวมถึง การออกแบบพื้นที่รอบๆ บ้านด้วย

Image may contain: sky, house, tree, plant, outdoor and nature

นอกจากการออกแบบแล้ว คอร์สอบรมครั้งนี้ ยังรวมการปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนจะได้ฝึกการทำบ้านด้วยเทคนิคอิฐดินดิบ การทำอิฐ การก่ออิฐเป็นกำแพง การฉาบ และจะได้ฝึกการทำบ้านด้วยเทคนิคอื่นด้วย เช่น เทคนิคกระสอบดิน(Earth Bag) หรือการใช้โครงไม้ไผ่ประกอบ

 

นอกจากนี้เราก็จะมีเวลาให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับวัสดุธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ไม้ อากาศในบรรยากาศที่สงบเงียบ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติในทางจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้เราเกิดแรงจูงใจที่จะทำบ้านธรรมชาติอย่างเต็มกำลัง

 

ตารางการอบรบ

ในห้าวันนี้จะเป็นการเรียนรู้ที่เข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้ด้วยหัวใจ ในความสงบเงียบ

วันที่ ๑ เดินทางถึงอาศรมธรรมชาติ เช้า ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

         ๑๒.๓๐ น. อาหารเที่ยง

         ๑๔.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. กิจกรรม(พักระหว่างคาบกิจกรรม)

         ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. สมาธิภาวนา (ตามแต่สมัครใจเข้าร่วม)

         ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. อาหารเย็น

         ๒๐.๑๕ – ๒๑.๓๐ น. เรื่องเล่า ชาวอาศรมธรรมชาติ

 

วันที่ ๒

         ๕.๔๕ – ๗.๑๕ น. สมาธิภาวนาและโยคะ(ตามแต่สมัครใจ)

         ๗.๓๐ – ๘.๓๐ น. อาหารเช้า

         ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเรียนรู้

         ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. อาหารเที่ยง

๑๔.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. กิจกรรม(พักระหว่างคาบกิจกรรม)

         ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. สมาธิภาวนา (ตามแต่สมัครใจเข้าร่วม)

         ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. อาหารเย็น

         ๒๐.๑๕ – ๒๑.๓๐ น. กิจกรรมภาคค่ำ(มีเป็นบางวัน)

 

วันที่ ๓ เหมือนวันที่ ๒

วันที่ ๔ เหมือนวันที่ ๒

วันที่ ๕ เหมือนวันที่ ๒

วันที่ ๖ ๕.๔๕ – ๗.๑๕ น. สมาธิภาวนาและโยคะ(ตามแต่สมัครใจ)

         ๗.๓๐ – ๘.๓๐ น. อาหารเช้า

         ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเรียนรู้/สรุป

         ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. อาหารเที่ยงและเดินทางกลับ

Image may contain: 1 person, smiling, standing, hat and outdoor

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

4,700 บาท รวมอาหารอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจ และที่พักรวม

 

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม:

https://goo.gl/forms/bwr3iAxVwVtYHPEk2

โอนเงินค่าเข้าอบรมมาที่ ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี สุนิสา จำวิเศษ ดีเตอร์ส หมายเลข 171-2-64450-4

 

ผู้สอน: อาจารย์ อ้อม สุนิสา จำวิเศษ ดีเตอร์ส และ ทีมอาศรมธรรมชาติ

Image may contain: 1 person

ประวัติ: เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากว่า 10 ปีโดยได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มต่างๆ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี สเปน
พี่อ้อมมีความถนัดในการสอนคือนิเวศวิทยาแนวลึก (Deep Ecology) การออกแบบวิถีชีวิตชุมชนยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวม (Ecovillage Design Education) และการฝึกกระบวนกร (Training of Trainer) พี่อ้อมใช้กระบวนการศึกษาเหล่านี้ในการจัดตั้งเครือข่ายคนรุ่นใหม่แห่งเอเชีย NextGEN Asia ร่วมกับสามีและครอบครัว ตั้งศูนย์การเรียนรู้อาศรมธรรมชาติ หรือ ชุมชนนานาชาติ ที่มีจิตอาสามากมายจากทั่วโลกมาอาศัยอยู่ร่วมกันเพื่อเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ

 

สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อ gaiaschoolasia@gmail.com Tel. 0805791006

 

***หมายเหตุ  ที่อาศรมธรรมชาติไม่อนุญาติให้ดื่มเครื่องมึนเมาและใช้สารเสพติดผิดกฎหมายใดๆ