วิธีการเดินทาง

แผนที่ Google Maps (พิกัด: 17.708852, 102.837371)

Gaia Ashram Map

รถทัวร์

จากกรุงเทพฯ: ขึ้นรถบุศราคัมทัวร์ เดินทางรอบ 19.30/20.30 น. ถึง 4.30/5.30 น. ลงน้ำสวยที่สถานีตำรวจ

หน้าสถานีจะมีสามล้อ ให้โบกสามล้อ ราคา 100 บาท มาที่ “อาศรมธรรมชาติ บ้านสวยหลง” ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

เครื่องบิน

ลงสนามบินอุดรธานี และขึ้นรถตู้มาลงน้ำสวย ราคาไม่เกิน 150 บาท และโบกสามล้อ ราคา 100 บาท มาที่ “อาศรมธรรมชาติ บ้านสวยหลง” ใช้เวลาประมาณ 15 นาที