คอร์สบ้านดินสองภาษา // 28 March(ต.ค.) – 9 April(พ.ย.) 2021

ขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนรู้กับเราในคอร์สบ้านดินสองภาษานี้ ใน 10 วันนี้ท่านจะได้เรียนรู้การทำบ้านดินทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนเรื่องการก่อสร้างบ้านดินในแบบต่างๆ และที่พิเศษสุดในคอร์สนี้คือ มีสอนขั้นตอนการทำหลังคาเขียน(Green Roof) ทุกขั้นตอนค่ะ

คอร์สนี้จะสอนให้ท่านเห็นความพิเศษอย่างมหัศจรรย์ของบ้านดิน หรือบ้านธรรมชาติ แน่นอนว่าท่านจะเกิดแรงบันดาลใจและพลังอันฮึกเหิมในการสร้างบ้านดินของตัวเอง ระหว่างคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนทฤษฏีและทดลองลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและเข้าใจหลักการของบ้านดินได้ดีขึ้น ท่านจะได้เรียนรู้การสร้างบ้านดินในหลายเทคนิค และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบบ้านดินของตัวเองด้วย

คอร์สนี้จะเริ่มต้นในวันที่ 25 ต.ค. – 5th พฤศจิกายน 2563 จัดขึ้นที่อาศรมธรรมชาติ หรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านดิน ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องบ้านดิน เพอร์มาคัลเจอร์ และการออกแบบและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในวิถีชีวิต ปัจจุบันนี้เรามีอาคารบ้านดินอยู่ 7 หลัง ซึ่งออกแบบและสร้างด้วยเทคนิคแตกต่างกันออกไป หากท่านกำลังคิดอยากจะสร้างบ้านดินด้วยตนเอง คอร์สนี้เหมาะกับท่านที่สุด เพราะท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างบ้านดินในหลายแบบ เพื่อที่ท่านจะได้สามารถตัดสินใจได้ว่าแบบไหนเหมาะกับท่านที่สุด และท่านจะได้เรียนรู้ทั้งในทางทฤษฏีและปฏิบัติอย่างสมดุลกัน และหากท่านสนใจเรื่องการวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วย ท่านก็จะได้เรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างจากอาศรมธรรมชาติ เพราะเรามีการออกแบบการวิถีชีวิตโดยใช้หลักการออกแบบเพอร์มาคัลเจอร์และการออกแบบชุมชนนิเวศวิถี ซึ่งเป็นการออกแบบอย่างเป็นองค์รวม

เมื่อจบจากคอร์สนี้ ท่านจะมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการสร้างบ้านดิน รู้สึกมีพลังฮึกเหิม เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม หรือเริ่มต้นทำบ้านดินของตัวเอง

บ้านธรรมชาติหรืออะไร

การสร้างบ้านธรรมชาติ ในอีกแง่หนึ่ง ก็คือ การหวนคืนสู่ความสัมพันธุ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติแวดล้อมและรากเหง้าทางจิตวิญญาณของเรา บ้านดิน มีความสวยงาม มั่นคงถาวร ดีต่อสุขภาพ และจิตใจ นอกจากนั้นแล้ว ในกระบวนการสร้างบ้านดินก็ทำให้เราได้สร้างสัมพันธุ์ที่ดีกับผู้คนที่ร่วมสร้างบ้านและสร้างความรู้สึกรักและรู้คุณต่อดินและแม่ธรรมชาติอีกด้วย

เราจะทำอะไรกันบ้าง ในคอร์สบ้านดินนี้

คอร์สนี้จะนำเสนอความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรงที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านด้วยวัสดุธรรมชาติและการใช้วัสดุรีไซเคิลที่หาได้ในท้องถิ่น ท่านจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในหลายเทคนิคเพื่อให้เห็นภาพรวมของการสร้างบ้านดิน และนอกจากนั้นที่พิเศษสุดในคอร์สนี้คือการสร้างหลังคาเขียวที่ท่านจะได้เรียนรู้ ได้เห็นและลงมือทำในทุกขั้นตอน

ท่านจะได้เรียนรู้และเกิดประสบการณ์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

 • การผสมดินเพื่อเตรียมสำหรับการก่อสร้าง
 • การทำอิฐดินดิบ
 • การเตรียมดินและส่วนผสมที่ใช้ในเทคนิค Cob
 • การเตรียม การฉาบและการทำสีจากธรรมชาติ
 • การทำหลังคาเขียวทุกขั้นตอน

นอกจากนั้น ท่านจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ด้วย

 • ทฤษฏีการสร้างบ้านธรรมชาติ : เราสารมารถใช้วัสดุอะไรได้บ้างและทำไมจึงควรเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิด
 • การออกแบบบ้านโดยคำนึงถึงหลักทางนิเวศและการลดใช้พลังงาน
 • เทคนิคการก่อสร้างบ้านธรรมชาติ ในที่ต่างๆ ทั่วโลก

คอร์สของเราจะมีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติอย่างสมดุลย์กัน

นอกจากนั้นแล้ว ผู้เข้าร่วมคอร์สทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอาศรมธรรมชาติ(ศูนย์เรียนรู้บ้านดิน)และเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกัน เราจะมีการจัดแบ่งช่วงเวลาสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมคอร์ส เพื่อให้เกิดบรรยากาศของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ที่หลากหลาย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในบางแง่มุม

ค่าเข้าร่วมคอร์ส

ค่าเข้าร่วมคอร์สนี้ คือ 15,000 บาท (หากท่านต้องการเข้าร่วมอบรมแต่ไม่สามารถจ่ายค่าเข้าร่วมกิจกรรมได้เต็ม กรุณาติดต่อเราโดยตรง)

ค่าอบรมนี้ รวมค่าอาหารมังสวิรัติสามมื้อ อาหารว่าง ที่พัก อุปกรณ์การเรียน การสอน และค่าตอบแทนครูผู้สอน หากท่านสนใจเข้าร่วมคอร์ส กรุณาลงทะเบียนข้างล่างนี้และวางเงินมัดจำจำนวน 5,000 บาท ค่าอบรมส่วนที่เราท่านสามารถจ่ายได้ผ่านทางการโอนก่อนวันเริ่มคอร์สอบรม หรือ จ่ายเป็นเงินสด ณ วันเริ่มอบรม

จ่ายค่ามัดจำ:

When you fill out the registration form you’ll be asked for your preferred payment method and we’ll send you all details for you to secure your spot!

ทั้งนี้ เราอยากแจ้งให้ท่านทราบว่า หากท่านยกเลิกการเข้าร่วมอบรมด้วยเหตุผลส่วนตัว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ามัดจำ

อีกประการหนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคอร์ส แม้จะเป็นช่วงเวลาไม่นานก่อนวันเริ่มคอร์สหากมีเหตุผลอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมคอร์ส ผู้จัดอบรม เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ถึงระดับที่การจัดอบรมเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาวะและความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้อง หรือหากมีการเกิดหายนะภัยทางธรรมชาติ เช่น พายุรุนแรง ไฟไหม้ น้ำท่วมรุนแรง เป็นต้น

ครูผู้สอนในคอร์ส

Facilitator

ครูเบนจามิน เมอเร่ย์

ครูเบนเป็นนักออกแบบ เป็นนักให้คำปรึกษา และครู เกี่ยวกับการออกแบบที่ยึดหลักความสอดคล้องทางนิเวศและธรรมชาติ เบนมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีเกี่ยวกับการทำสวน การเกษตร และมีประสบการณ์มากกว่า 10 เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านธรรมชาติ ซึ่งเป็นได้ทำงานเป็นทั้งครู ที่ปรึกษา และนักออกแบบทั้งใน อังกฤษ มาเลเซีย ไทย จีน เคนย่า และอินเดีย ปัจจุบันเบนมีฟาร์มของตัวเองที่เชียงใหม่ เบนอยู่เมืองไทยมามากกว่าสิบปี เบนสามารถพูดภาษาไทยได้ ผู้เข้าร่วมไทย สามารถพูดคุย สอบถามครูเบนเป็นภาษาไทยได้

นอกจากครูทั้งสองคนที่เป็นหลักในคอร์สแล้ว ก็รวมถึงทีมอาศรมธรรมชาติคนอื่นๆ ที่จะมาร่วมแจมตามวาระต่างๆ อีกด้วย

อาหารและที่พัก

ค่าอาหารและที่พัก รวมไว้แล้วในค่าเข้าอบรม ซึ่งรวมอาหารมังสวิรัติหรือวีแกน 3 มื้อ และเบรค

สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตระหว่างคอร์สอบรมของไม่ได้หรูหรา แต่สะดวกสบายตามสมควร และที่สำคัญอาหารสถานที่ต่างๆ ของเราใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุรีไซเคิลในการก่อสร้าง

สิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้าง

 • ที่พัก : เป็นหอพักรวม หรือห้องพักร่วม หรือ ห้องพักเดี่ยว เรามีที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่มเตรียมไว้ให้
 • ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวสามารถจองล่วงหน้าได้ ซึ่งมีค่าห้องพักเพิ่มเป็น 2000 บาท สำหรับห้องเล็ก และ 3000 บาท สำหรับห้องใหญ่
 • ห้องเรียน : เป็นห้องโถงแบบศาลาซึ่งจุเพื่อทำกิจกรรมเรียนรู้ได้ ถึง 30 คน และเราก็มีศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กตามจุดต่างๆ สำหรับการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย
 • ห้องน้ำห้องส้วม : ที่อาศรมธรรมชาติเราใช้ส้วมหมักปุ๋ย(dry compost toilets) และส้วมใส้เดือน vermi compost toilets)

ข้อมูลอื่นๆ

 • อินเตอร์เน็ต : เราไม่มีบริการอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถใช้อินเตอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือของท่านได้ ซึ่งมีสัญญาณชัดเจน หรือไปใช้อินเตอร์เน็ตได้ที่ร้านอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้านซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน
 • อาหาร : อาหารมังสวิรัติและวีแกนโดยแม่ครัวจากในชุมชน

เราคือใคร

อาศรมธรรมชาติ(ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติบ้าน บ้านดิน) เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเพอร์มาคัลเจอร์ นิเวศวิทยาเชิงลึก การออกแบบชุมชนนิเวศวิถี การก่อสร้างบ้านดิน และการเรียนรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืน เราเป็นศูนย์เรียนรู้ที่นำเสนอกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบต่าง สำหรับผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาศรมธรรมชาติก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยทอมและอ้อม จากแรงบันดาลใจที่ต้องการช่วยแม่ธรรมชาติฟื้นคืนสภาพธรรมชาติเป็นโลกนี้ ผ่านการจัดการศึกษาและลงมือทำเองในวิถีชีวิตของเรา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเราได้ที่นี่!

เราอยู่ที่ไหน

ที่ตั้งของเราอยู่บนรอยต่อระหว่างอุดร – หนองคาย ณ ตำบลบ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ดูโลเคชั่นของเราได้ที่นี่ here.

สมัครคอร์สนี้ได้อย่างไร

กรอกข้อมูลในลิ้งค์ใบสมัครนี้ registration form จากนั้นจ่ายเงินค่ามัดจำจำนวน 5000 บาท ผ่านลิ้งค์ Eventbrite หรือการโอนออนไลน์ จากนั้นเราจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันว่าท่านได้จองการเข้าร่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

*** กรุณารับทราบนโยบายการงดดื่มสุราและแอลกอฮอล์ในอาศรมธรรมชาติ***

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาติให้มีการดื่มแอลกอฮอลล์และใช้สารเสพติดต้องห้ามภายในอาศรมธรรมชาติ และขอร้องให้ผู้เข้าร่วมสูบบุหรี่ในที่จัดไว้ให้เท่านั้น เนื่องจากเราต้องการสร้างบรรยากาศแห่งสุขภาวะที่ดีเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งของทุกคน เราขอเชื้อเชิญให้ผู้เข้าร่วมทดลองใช้โอกาสในระหว่างคอร์สนี้ในการงดการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่

สมัครเลยค่ะ ตามลิ้งข้างล่างนี้!

เราหวังว่าและขออุทิศการจัดคอร์สอบรมนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อแม่ธรรมชาติและสรรพชีวิตทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้