ค่ายครอบครัวอีโค่ : บ้านดิน(English & Thai) Eco Family Camp : Earthen Building

English Information click HERE

14-18 ตุลาคม 2562

เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและความเชื่อมโยงกับโลกและธรรมชาติผ่านกิจกรรมสร้างบ้านดิน

ทำไมเราจึงทำค่ายครอบครัว

เพราะครอบครัวถือเป็นหน่วยหนึ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมมนุษย์และชีวิตมนุษย์ เมื่อเราเกิดและเติบโตมาในครอบครัวหนึ่ง ภายในครอบครัวนี้เองเป็นที่แรกที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและเกี่ยวกับโลกของเราใบนี้ ในช่วงวัยเด็กที่เราใช้เวลาอยู่กับครอบครัว เป็นช่วงวันเวลาบ่มเพาะและหยั่งรากจิตวิญญาณของเรา ช่วงเวลาของการสร้างความเป็นตัวตนเฉพาะของเรา ความทรงจำในช่วงวัยเด็กมักจะฝังรากลึกและมีอิทธิพลกับชีวิตเราทั้งชีวิตทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

ในขณะที่สังคมมนุษย์กำลังเข้าสู่ยุคการตื่นรู้เชิงนิเวศ ซึ่งเป็นยุคของการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงความโยงใยอย่างใกล้ชิดกันระหว่างตัวเรากับโลกธรรมชาติและความเปราะบางของชีวิตเราที่ขึ้นอยู่กับโลกธรรมชาติ ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่แรกๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาและวางรากฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงใกล้ชิดระหว่างเรากับโลกแก่ลูกหลานของเรา ในอีกด้านหนึ่ง ในยุคของการตื่นรู้เชิงนิเวศนี้ก็ทำให้มวลมนุษย์เราได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันมากขึ้นในการร่วมกันฝันฝ่าวิกฤติการเชิงนิเวศนี้ เราทุกคน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของยุคสมัยแห่งการตื่นรู้นี้ และเราทุกคน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามแก่โลกได้

ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆ และในหลายๆ กรณีมันก็เป็นที่ๆ เรื่องราวต่างๆ เหล่านั้นสืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น เราต้องการให้เรื่องราวแบบไหนสืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเขาและต่อๆ ไป?

การสร้างบ้านดิน

การสร้างบ้านดินคือการสร้างบ้านโดยใช้วัสดุธรรมชาติคือดิน เป็นวัสดุหลัก บ้านดินกำลังเป็นที่นิยมในเมืองไทยและอีกหลายๆ ที่เพราะเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่แบบบ้านเรา และวัสดุที่ใช้คือดินก็หาได้ง่ายๆ ในพื้นที่

นอกจากนั้นแล้วบ้านดินก็เป็นที่นิยมเพราะการสร้างนั้นง่ายและสนุกซึ่งทุกคนในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างได้ วัสดุธรรมชาติไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร เป็นกิจกรรมที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่จะช่วยกันสร้างบ้านของตัวเองโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น

นอกจากนั้น การสร้างบ้านดินก็เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านฐานกายในการเชื่อมโยงและสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมชาติ

ตารางกิจกรรม

วิถีประจำวัน

5:45-7:15 สมาธิภาวนาและโยคะ
7:30-8:30 อาหารเช้า
8:30-12:00 กิจกรรมภาคเช้า
12:00-12:30 ทำเวรชุมชน
12:30-13:30 อาหารเท่ียง
1330-15:00 พัก เวลาครอบครัว
15:00-17:30 กิจกรรมภาคบ่าย
18:30-1900 สมาธิภาวนาภาคค่ำ
18:00 – 19:00 อาหารเย็น

19.30 – 20.30 กิจกรรมภาคค่ำ
22:00 ปิดไฟ

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ใหญ่หนึ่งคน = 4,500 บาท

ตาหรือยาย = 3,500 บาท

เยาวชน (14-18 ปี) = 3,500 บาท

เด็ก (5-13 ปี) = 2,500 บาท

เด็กเล็ก (2-4 ปี) = 2000 บาท

ทารก (0-1) = ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือแล้วแต่บริจาค

วิธีการสมัครและจ่ายเงิน

ติดต่อสอบถามเพื่อดูว่ายังมีที่ว่างเหลืออยู่หรือไม่โดยโทรมาที่ 0805791006 หรืออีเมล gaiaschoolasia@gmail.com จากนั้นโอนเงินและกรอกใบสมัคร

การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม

การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนสามสิบวันก่อนเริ่มกิจกรรมผู้สมัครจะได้รับเงินคืนหักค่าลงทะเบียน 100 บาท หากยกเลิกการเข้าร่วมก่อน 15 วันก่อนกิจกรรมเริ่มจะได้รับเงินคืนกึ่งหนึ่ง หากยกเลิกการเข้าร่วมภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนกิจกรรมเริ่มทางอาศรมธรรมชาติขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ gaiaschoolasia@gmail.com

โทร 0805791006