อาสาสมัคร

ธรรมชาติ

เราปลูกต้นไม้ ผักผลไม้ หมักปุ๋ย สร้างบ้านและทำทุกอย่างจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ดิน และฟาง รวมถึงทำทุกอย่างเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

จิตวิญญาณ

เรากลับมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติ กับสิ่งมีชีวิตต่างๆ และรวมถึงตัวเราเอง ด้วยการฝึกสมาธิภาวนา วันละสองครั้ง และส่งเสริมให้ทุกคนได้ฝึกจิตใจในวิถีของตนเอง

ชุมชน

พื้นที่ปลอดภัยสำหรับการที่เราได้เป็นตัวของตัวเอง มีชุมชนดูแลซึ่งกันและกัน ใช้ชีวิต ทำงาน ทำอาหาร และกินร่วมกัน เรามีวงคุยแชร์สารทุกข์สุกดิบและงานเลี้ยงฉลอง เพื่อใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องและกลมกลืนกับสรรพชีวิต

อาศรมธรรมชาติ เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ ที่ให้ทั้งความรู้ มุมมอง และแรงบันดาลใจ

เรารับอาสาสมัครตลอดทั้งปีและถึงที่นี่วันจันทร์ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ

เราไม่ใช่โรงแรม หรือ ที่พักถูกๆ ฉะนั้น ถ้าอยากหาที่พักเพื่อนั่งเล่น ที่นี่อาจจะไม่ใช่ที่สำหรับคุณ

เรามองหาอาสาสมัครที่ตั้งใจเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ตัวเอง และผู้อื่น คนที่สนใจวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและเป็นองค์รวม

สำหรับอาสาสมัครที่มีทักษะต่างๆ เช่น วาดเขียน เต้นรำ ร้องเพลง โยคะ ทำสวน ก่อสร้าง และอื่นๆ สามารถร่วมกันใช้ทักษะนั้นๆสรรสร้างชุมชนร่วมกันได้


กิจกรรม

ปกติแล้วอาสาสมัครจะทำงานชุมชนอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อวัน และอยู่ร่วมกับเราอย่างน้อย 2 อาทิตย์ เรามีกิจกรรมหลักๆอยู่ 3 รูปแบบ งานก่อสร้าง งานทำสวน และกิจกรรมอาศรมธรรมชาติ

โดยงานจะปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล 

 • ฤดูฝน (กค-ตค) เราปลูกต้นไม้และพืชผักที่ชอบน้ำ และมีโปรเจคงานก่อสร้าง
 • ฤดูหนาว (พย-กพ) เป็นช่วงของผักสวนครัว และสวนอินทรีย์ และโปรเจคงานก่อสร้าง
 • ฤดูร้อน  (มีค-มิย) เป็นช่วงที่ทุกอย่างช้าลง เน้นโปรเจคก่อสร้าง และอาจจะมีทริปพักร้อน 

ก่อสร้าง

เรามีการก่อสร้างบ้านพัก และศาลาจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อลดขยะ และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

DSCF8893
สร้างบ้านดิน

เราปั้นดินเพื่อไปทำบ้านดิน และเราสร้างระบบสุขาแห้ง ที่ของเสียนำไปหมักปุ๋ยต่อเปลี่ยนให้เป็นทรัพยากร ปุ๋ยดีๆสำหรับต้นไม้ โดยไม่ต้องใช้น้ำหรือสารเคมี ซึ่งอาสาสมัครจะได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆ หรือ พัฒนาต่อยอดทักษะเดิมให้ยิ่งขึ้นไป

ฟื้นฟูธรรมชาติและทำสวน

พื้นที่หลายสิบไร่ที่นี่เป็นนาข้าวมาก่อน โล่ง เตียน แต่หลังจากสองปีผ่านไป พื้นดินเริ่มมีการฟื้นฟูตัวเอง ป่าไม้ค่อยๆขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งหน้าที่ของเราก็แค่ช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูตัวเองของธรรมชาตินี้ เพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศน์ที่แข็งแรง และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อโลกในภาพรวม

P1250193
แปลงผัก

ซึ่งอาสาสมัครสามารถนำความรู้เหล่านี้กลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นสวนขนาดใหญ่ หรือ ระเบียงในคอนโดฯก็ตาม อาสาจะได้ฝึกทักษะ ที่เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และความคิดควบคู่กันไป

การออกแบบวิถีชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

อาสาสมัครจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอาศรมธรรมชาติ ซึ่งคือชุมชนของสรรพชีวิต ฉะนั้นเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ เราจะเคารพซึ่งกันและกัน ถึงแม้จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น เราก็จะรับมือกับปัญหาอย่างมีสติ

เราจะได้เรียนรู้จากธรรมชาติ และจากคนในชุมชน ใช้ชีวิตให้สมดุลอย่างเป็นองค์รวม ไปในทางที่ส่งเสริมระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

พวกเราได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด Permaculture และการออกแบบวิถีชีวิตอย่างเป็นองค์รวม ตามวงล้อด้านล่าง ที่รวมทั้งด้านสังคม วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจ และนิเวศวิทยา

Ecovillage Design Mandala
การออกแบบวิถีชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

ตารางเวลา

 • 05:45-6:15        สมาธิภาวนา
 • 6:15-7:15          โยคะ
 • 7:30-8:30         อาหารเช้า
 • 8:45-12:00        งานรอบเช้า
 • 11:00-12:00      เตรียมอาหาร
 • 12:00-13:00      อาหารเที่ยง
 • 13:00-15:30       พัก
 • 15:30-17:30      งานรอบบ่าย
 • 18:30-19:00       สมาธิภาวนา
 • 19:00-20:00      อาหารเย็น
 • 22:00                 ปิดไฟ
 • เราต้องการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นองค์รวม และพยายามแสวงสมดุลย์ในวิถีชีวิต จึงิออกแบบวิถีชีวิตในแต่ละวันที่ประกอบไปด้วยการฝึกสติและสมาธิภาวนา การทำงานใช้แรง  การพูดคุยศึกษาหาความรู้ร่วมกัน และการใช้ชีวิตเป็นชุมชน

 ตารางสัปดาห์

 • Monday:       ทำความสะอาด ทำ EcoBrick  โปรเจคต่างๆ
 • Tuesday:       ทำสวนและการก่อสร้าง โปรเจคต่างๆ
 • Wednesday: ทำสวนและการก่อสร้าง ช่วงบ่ายหยุดไปตลาด
 • Thursday:     ทำสวนและการก่อสร้าง โปรเจคต่างๆ
 • Friday:           ทำสวนและการก่อสร้าง โปรเจคต่างๆ
 • Saturday:     ประชุมทีม
 • Sunday:         วันหยุด
 • โดยจะมีกิจกรรมช่วงเย็นที่หลากหลาย เช่น เต้นรำภาวนา ดูสารคดี เวิร์คชอปที่ทำให้เราได้เชื่อมโยงกับตัวเอง และธรรมชาติ ฯลฯ

รายละเอียด:

ค่าสนับสนุน

เราขอให้อาสาสมัครช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหาร ที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ และอื่นๆ รวมถึงเงินเดือนของทีมสต๊าฟ อาทิ แม่ครัว หัวหน้าช่าง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ 

เราเห็นความสำคัญกับอาสาสมัครทที่อยู่กับเรานาน ฉะนั้นเราจึงได้ทำตารางราคาลดหย่อนตามจำนวนวัน ดังนี้

*โปรดจ่ายเงินให้ มาเรีย ในวันจันทร์.

*ถ้าอยู่น้อยกว่า 9 วัน จ่ายเพียง 350 บาทต่อคืนและพักเป็นแขก ซึ่งสามารถร่วมหรือไม่ร่วมงานอาสาก็ได้

*ถ้าอยู่มากกว่า 3 เดือน อาจจะสามารถเข้าร่วมทีมระยะยาวได้

สิ่งอำนวยความสะดวก

เราไม่ใช่รีสอร์ต และอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา ฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกจึงเรียบง่ายScreen Shot 2018-08-13 at 21.33.38

 • หอรวม ศาลาชั้น 2

GAI201419

 • เรือนพักแยก  
  • บ้านไม้ไผ่ สำหรับ 2 คน 250 บาทต่อวัน และ 4500 บาทต่อเดือน
  • บ้านเรือนกลาง มี 3 ห้อง 150 บาทต่อวัน และ 3000 บาทต่อเดือน
 • พื้นที่ส่วนกลาง ชั้นล่างของศาลา เป็นที่จัดกิจกรรม และรับประทานอาหาร

Screen Shot 2018-08-14 at 10.05.56.png

 • ห้องน้ำและสุขา สุขาระบบแห้ง เพื่อทำปุ๋ยหมัก และห้องน้ำไม้ไผ่ (อาจจะไม่ได้สะดวกสบายที่สุด แต่จะเป็นประสบการณณ์ใหม่ที่ดีต่อโลกและชีวิต)
 • ซักผ้า สามารถซํกมือ หรือ ฝากผู้ดูแลหอพักซัก ราคา 40 บาทต่อกิโล

ของใช้ส่วนตัว

โปรดใช้สบู่และแชมพูธรรมชาติ เพราะน้ำอาบทั้งหมดจะคืนสู่ดินและต้นไม้โดยตรงนะคะ (สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่างๆกับทางอาศรมได้เช่นกัน) เพื่อแปรของเสียให้เป็นทรัพยากร

ของเสีย

เราพยายามลดของเสียให้มากที่สุด และนำพลาสติกมาทำ Ecobrick เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างต่อ

https://www.youtube.com/watch?v=cbPt1Jn3YLw

อาหาร

อาสาสมัครจะทำอาหารเช้าและกลางวัน สลับเวรกันในแต่ละวัน ส่วนช่วงเย็นจะมีพี่แม่ครัวมาช่วยทำอาหารให้

IMG_0293

 
****เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและสร้างชุมชนแห่งสติ เราจึงขอให้งดดื่มแอลกอฮอลล์  งดใช้ยาเสพติด และสูบบุหรี่ได้ในพื้นที่ๆกำหนดให้เท่านั้นค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พี่เมย์

086-890-9775